تعداد دوره های ثبت نام شده

35
استادان ماهر
4589
ثبت نام کنندگان
258
دوره های کامل

“راه رسیدن به اشتغال”

هلدینگ آسارسا

ما که هستیم

آموزشگاه رسا با عنوان “هلدینگ آسارسا” در سال 1392 در شهر اهواز شروع به کارکرد. این آموزشگاه هدف خود را اشتغال زایی جوانان استان قرارداد، تا با آموزش‌های حرفه‌ای و باکیفیت و همچنین اعطای مدرک رسمی دیپلم و گواهی‌نامه بین‌المللی مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، گامی مؤثر در تسهیل امور این عزیزان برداشته باشد.

اینک آموزشگاه آریا با نزدیک ۱۰ سال تجربه‌آموزشی در خدمات‌رسانی به هم وطنان عزیز و اعطای صدها مدرک دیپلم و گواهی‌نامه مهارت بین‌المللی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تصمیم گرفته تا با کسترش رشته های آموزشی خود دایره خدمات‌رسانی خود را افزایش داده تا با این کار مقدمات اشتغال زایی بیشتری را فراهم کند.

چه کار میکنیم

هلدینگ آموزشی آسارسا در جهت دهی کار آفرینان و افراد دارای استعداد کار آفرین به سوی کار های مولد و فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه و زود بازده نقش موثری دارند. جهت گیری اصلی آموزش های فنی و حرفه ای ، انتقال فن و حرفه و مهارت به فراگیران است. آموزش های فنی و حرفه ای می تواند فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده نماید، یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. هدف از این آموزش ها، افزایش توانایی های دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی است. از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات کشور است و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد ، ما در هلدینگ آموزشی آسارسا سعی داریم با ارائه آموزش های مهارتی بتوانیم نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کنیم.